OPŁATA ZA OBIADY – STYCZEŃ 2023R.

Opłata za obiady w miesiącu:

 styczeń  2023 r.

wynosi 85,00  zł   (17 dni x 5,00 zł)

 

Płatność za obiady do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, wyłącznie na konto:

Numer konta  77 86460008 0000 0600 2118 0001

(w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Wyjątkowo w miesiącu styczniu 2023 r. płatność za obiady proszę uregulować do dnia 13.01.2023

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!