Otrzymaliśmy i my!

Podziękowanie za organizację Narodowego Czytania 2022 dotarło do naszej szkoły. Jak co roku, nasza placówka brała udział w akcji czytelniczej, nad którą patronat sprawuje prezydent naszego kraju. Pamiątkowe wydanie Ballad i Romansów dołączyło do księgozbioru z ubiegłych lat. A już za rok czytamy Nad Niemnem!