PASOWANIE NA UCZNIA W BAJKOWEJ ATMOSFERZE

W czwartek 18 listopada 2021r. odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klas 1a i 1b. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli a także rodziców. Na ceremonię przybyli Dyrektor szkoły, Pani Mariola  Tuz, Wicedyrektor szkoły Pani Agnieszka Greczyńska-Witkowicz oraz wychowawcy klas. Stosownie do możliwości i bezpieczeństwa związanych z covid-19,przybyli również zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewelina Janusz – Patyk, przedstawiciel Rady Rodziców Pani Karolina Likus – Drozdel, oraz jeden Rodzic naszych pierwszoklasistów. Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba nie mógł pojawić się na uroczystości,  ale przekazał da naszych maluchów, list z gratulacjami oraz słodki poczęstunek.

Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Nie zabrakło uczniów z klas starszych oraz z koła teatralno-tanecznego, którzy również zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wcielając się w role bajkowe. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci  ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Mariola Tuz.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości. Serdecznie dziękujemy gościom za upominki, a wszystkim rodzicom za wsparcie i pomoc.

 Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.