sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Przyjmowanie skarg i wniosków: wtorek 12.45 – 14.00

mgr Agnieszka Greczyńska - Witkowicz

Wicedyrektor