sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Agnieszka Kogut

matematyka, informatyka