czwartek - 9 grudnia 2021
Najbliższe wolne dni
czwartek - 9 grudnia 2021
Najbliższe wolne dni
sp.jerzmanowa@wp.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Agnieszka Tomczyk-Sadurska

informatyka