sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Aneta Wasiluk

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIIb