sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Anna Ścigała

język polski, wychowawca kl. Vb