sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Barbara Francug

wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIc