wtorek - 30 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
wtorek - 30 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
sp.jerzmanowa@wp.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Beata Janowska

muzyka, technika, plastyka, wychowawca kl. VIIIb