sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Dominika Szumińska

przyroda, biologia, chemia, wychowawca kl. VIIb