sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Ewa Kaczor

język angielski, wychowawca kl. IVa