sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Grażyna Kołtowska

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa