niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
niedziela - 3 grudnia 2023
Najbliższe wolne dni
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Iwona Bylińska

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa