sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Iwona Kubicka

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib