poniedziałek - 30 stycznia 2023
Najbliższe wolne dni
poniedziałek - 30 stycznia 2023
Najbliższe wolne dni
sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Janeta Białek

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IIa