niedziela - 28 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
niedziela - 28 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
sp.jerzmanowa@wp.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Janeta Białek

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. Ia