sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Joanna Miś

Matematyka , wychowawca kl. IVb