sp.jerzmanowa@wp.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Justyna Figas

Język polski, wychowawca kl. IVa