sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Magdalena Matylek

historia, język polski, wychowawca kl. VIIIa