sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Małgorzata Fediów

Edukacja wczesnoszkolna, język polski