czwartek - 9 grudnia 2021
Najbliższe wolne dni
czwartek - 9 grudnia 2021
Najbliższe wolne dni
sp.jerzmanowa@wp.pl
76 831 21 24
Przyjmowanie skarg i wniosków: poniedziałek 12.00 – 14.00

mgr Mariola Tuz

Dyrektor