sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Marta Tomasik

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca kl. Ia