sekretariat@szkolajerzmanowa.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Natalia Pracz

język angielski, wychowawca kl. Va