sobota - 27 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
sobota - 27 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
sp.jerzmanowa@wp.pl
76 831 21 24
Konsultacje:

mgr Weronika Machnicka

nauczyciel wspomagający