Poczet sztandarowy godnie reprezentuje naszą szkołę

 W piątek 17 września obchodzimy osiemdziesiątą drugą rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Jest to  również Dzień Sybiraka. W związku z tymi wydarzeniami  przy pomniku Sybiraków w Głogowie zostały zorganizowane uroczyste obchody. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej reprezentowana była przez poczet sztandarowy, dumnie prezentujący sztandar naszej szkoły. Symboliczne złożenie wieńców, przemówienia zaproszonych gości oraz oprawa artystyczna podkreślały patriotyczny wymiar uroczystości. Całość dopełniała salwa honorowa oraz Apel Poległych poprowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego. Wszystkim obrońcom ojczyzny – cześć i chwała!