PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej zakończenie roku szkolnego rozpoczyna się już w czwartek. Uczniowie wyróżniający się w wybranej przez siebie dziedzinie dostają zasłużone nagrody i dyplomy. 

Akademię rozpoczęło uroczyste wręczenie karty rowerowej uczniom klas 4, którzy w tym roku pilnie uczyli się przepisów ruchu drogowego. Warunkiem otrzymania karty było zdanie egzaminu, który obejmował 3 etapy:

– I etap – zaliczenie wiadomości z wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy;

– II etap – zaliczenie wiedzy dotyczącej przepisów ruchu drogowego

– III etap – egzamin praktyczny z jazdy w miasteczku ruchu drogowego w Głogowie, który odbył się w obecności pana policjanta dzielnicowego z Jerzmanowej.

Uczniowie otrzymali kaski rowerowe – wręczała je pani Anna Kozakowski – Nagi, przedstawiciel organu prowadzącego.. 

Następnie starszy dzielnicowy aspirant sztabowy  Andrzej Zieliński przypomniał wszystkim zgromadzonym podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odpoczynku w czasie wakacji. 

W trakcie apelu nagrody otrzymali wybitni czytelnicy, aktywni członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności oraz matematycy oraz znawcy języka angielskiego. Pani pedagog nagrodziła wszystkich wyróżniających się wolontariuszy a katecheci wręczyli dyplomy znawcom biografii Jana Pawła II. Pani Natalia Pracz, opiekun samorządu uczniowskiego, wręczyła dyplomy swoim podopiecznym. 

Uroczystość przygotowała pani Ania Paryż. Gratulujemy wszystkim ogromnych sukcesów i zachęcamy pozostałych uczniów do aktywnego włączenia się w życie szkoły w przyszłym roku szkolnym.