środa - 27 września 2023
Najbliższe wolne dni
środa - 27 września 2023
Najbliższe wolne dni

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI – II etap

W dniach 5 – 7 maja odbyły się przesłuchania online wierszy przesłanych do II etapu XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I – III. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej oraz Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz  rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu,  kultury słowa oraz wyrazu artystycznego. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy.

 

Skład komisji konkursowej:

 • Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna
  w Głogowie, przewodnicząca jury,
 • Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej,
 • Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego,
 • Monika Krawczyk-Szews- przedstawiciel Urzędu Gminy Jerzmanowa,
 • Aleksandra Szatarów- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
  w Szkole podstawowej w Jerzmanowej, trener Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Głogowie.

 

Konkurs koordynowała, również pani Aneta Wasiluk-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, szkolny doradca zawodowy.

Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło  laureatów  w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

 • w kategorii klas pierwszych:

I miejsce  –  Klaudia Gorzelańczyk  (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)

II miejsce –  Kacper Grombik  (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

III miejsce –  Milan Walendowski  (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)

Wyróżnienie: Michalina Rybka  (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

 

 

 • w kategorii klas drugich

I miejsce  – Julia Toporyńska  (Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)

                   Krzysztof Zaremba  (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)

II miejsce  –  Zuzanna Gruba  (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)

III miejsce –  Patrycja Kowalewska  (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

 

 

 • w kategorii klas trzecich

I miejsce –  Wojciech Walaszczyk (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)

II miejsce –  Roksana Woźniak  (Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)

III miejsce –  Anna Krawczyk  (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

 

 

Wyróżnienie:

– Milena Sadurska (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)

– Małgorzata Brasse – Melcer (Szkoła Podstawowa w Grębocicach)

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jerzmanowa – Pana Lesława Golbę.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów. Wychowawcom
i Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

 

Informacje organizacyjne:

Nagrody dla Laureatów są do odbioru w Szkole Podstawowej, im. Jana Pawła II w Jerzmanowej we wtorek 18 maja od godz. 9.00 do godz.14. 30 w sekretariacie szkoły.

 

Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa w trakcie odbioru nagród.

 

                                                                                                                       Serdecznie dziękuję

Mariola Tuz – dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                   w Jerzmanowej