Powrót do nauki stacjonarnej klas 5 – 8

Informujemy, że od dnia 21 lutego 2022r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej
W załączeniu poranny harmonogram autobusów szkolnych.