Poznajemy Kasię

11 marca klasa 3a uczestniczyła w pierwszej lekcji dotyczącej lektury “Oto Kasia”. Lekcja biblioteczna przeprowadzona przez p. Barbarę Tuczyńską przybliżyła treść książki oraz pozwoliła uczniom uporządkować wiedzę o świecie przedstawionym powieści. Zadanie polegające na uporządkowaniu wydarzeń pomogło utrwalić poznane treści, Wszyscy chętnie pracowali a książka okazała się bardzo ciekawa. Zapraszamy na kolejne zajęcia.