„Pozytywna ekipa” z naszej szkoły!

Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie włączają się w konkursy oraz akcje o charakterze profilaktycznym. W maju Komenda Powiatowa Policji w Głogowie ogłosiła konkurs profilaktyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych powiatu głogowskiego pod hasłem „Pozytywna ekipa”. Celem konkursu była aktywizacja środowiska szkolnego w  zakresie szerzenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu, prawidłowa obserwacja zjawisk, ich właściwa interpretacja i prawidłowy sposób działania w przypadku wystąpienia zagrożeń.  Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu wybranego tematu („Zagrożenia w cyberprzestrzeni”, „Przemoc rówieśnicza”, „Bezpieczny senior”) w formie – filmu, piosenki lub plakatu. W naszej placówce zadanie podjęły dwie ekipy: Aleksandra Drozdowska, Adam Drozdowski i Paweł Tuczyński – temat: „Bezpieczny senior” oraz Patrycja Gutknecht, Dominik Piątek, Kacper Syczewski i Marcel Borecki z klasy 4 – „Przemoc rówieśnicza”. Koordynatorem konkursu była pani Barbara Tuczyńska. Z dumą informujemy, że ekipa czwartoklasistów zajęła drugie miejsce! 15 czerwca odebrali oni puchar oraz nagrody na uroczystość, która miała miejsce w KPP w Głogowie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom pomysłu i zaangażowania. Życzymy dalszych sukcesów !