„Pozytywna ekipa” z naszej szkoły!

Uczniowie naszej szkoły zawsze chętnie włączają się w konkursy oraz akcje o charakterze profilaktycznym. W maju Komenda Powiatowa Policji w Głogowie ogłosiła konkurs profilaktyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych powiatu głogowskiego pod hasłem „Pozytywna ekipa”. Celem konkursu była aktywizacja środowiska szkolnego w  zakresie szerzenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu, prawidłowa obserwacja zjawisk, ich właściwa interpretacja … Czytaj dalej „Pozytywna ekipa” z naszej szkoły!