PRELEKCJA POLICJI „ CYBERPRZEMOC I SKUTKI PRAWNE PRZESTĘPSTW POPEŁNIANYCH PRZEZ NIELETNICH W INTERNECIE”

Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. 

W ramach działań profilaktycznych 28.11.2022r. przy współpracy z Komendą Powiatową  Policji w Głogowie  została przeprowadzona w szkole prelekcja dla uczniów klas 7 i 8 na temat  cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. 

Ważnym elementem spotkania z uczniami była dyskusja na temat korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Funkcjonariuszka KPP młodszy aspirant p. Emilia Reguła  uświadamiała młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą pochopne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu. 

Cyberprzemoc to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego, takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Zjawisko to dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży i staje się nową odmianą przemocy rówieśniczej. 

Policjantka prowadząca spotkanie uświadomiła uczniom, czym jest zjawisko cyberprzemocy, jednocześnie poinformowała ich o skutkach umieszczania w sieci obraźliwych wpisów i haseł, jak także przekazała swoje spostrzeżenia i kierunki działań policji w celu zapobiegania przestępstwom w sieci. Funkcjonariuszka przestrzegała również uczniów przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i zawieraniem podejrzanych znajomości w Internecie.  

Poruszono także temat stalkingu oraz groomingu. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji. 

Mamy nadzieję, że była to dla nich interesująca lekcja, dzięki której będą odpowiedzialni i ostrożni w codziennym korzystaniu z portali społecznościowych. 

Pani Policjantka zwróciła również uwagę na rodzaje przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są w Internecie, podkreśliła wagę odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania oraz na niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku. Szczególnie uczuliła na zamieszczanie w Internecie obraźliwych komentarzy, niewłaściwych postów, wykorzystywanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody, nawoływanie do czynów zabronionych, grożenie etc., podkreśliła, iż w sieci żadna osoba nie jest anonimowa, a wszelkie wykroczenia oraz przestępstwa popełniane w przestrzeni wirtualnej, są traktowane tak samo, jak te poza Internetem. Zajęcia z Policją wzbogaciły uczniów w niezbędną wiedzę i kolejny raz uświadomiły ich, jak odpowiedzialnie i właściwie korzystać z sieci. 

Organizatorem spotkania młodzieży z pracownikiem Policji była szkolna pedagog – Edyta Warowna