PRELEKCJA POLICJI W KLASACH VII I VIII

Dnia 27.05.2022r.  w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji     w Głogowie : Panią sierż. sztab.  Emilię Regułę oraz Panią mł.asp. Moniką Ancygier – Szczepańską.

Panie policjantki przeprowadziły prelekcje z uczniami klas VII i VIII na temat przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności karnej nieletnich.  Celem spotkania było  inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz szeroko rozumiana odpowiedzialność karna nieletnich

Dzięki zorganizowaniu tych prelekcji, uczniowie mieli możliwość poznania przepisów odnośnie odpowiedzialności prawnej nieletnich. Mowa była o czynach karalnych , przejawach demoralizacji, karach i środkach karnych przewidzianych przez ustawę ale także o wybranych przepisach prawa, które młode osoby często naruszają nie mając świadomości konsekwencji swoich czynów. Panie Policjantki poruszyły problematykę przemocy i agresji szkolnej oraz rówieśniczej – również w aspekcie negatywnych zachowań występujących w internecie.

Nieznajomość przepisów prawa, nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie młodzieży istnienia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Mamy nadzieję , że wiedza  którą uczniowie zdobyli podczas dzisiejszej prelekcji pozwoli im dokonywać jedynie słusznych wyborów.

 

Prelekcję zorganizowała szkolna pedagog – Edyta Warowna