PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

3 listopada uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły uczestniczyli w próbnej ewakuacji. Nad bezpieczeństwem akcji czuwali strażacy z OSP w Jerzmanowej. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na zakończenie najmłodsi uczniowie mogli zapoznać się ze sprzętem ratowniczym mieszczącym się w wozie strażackim.