Projekt edukacyjny w Tygodniu Papieskim

16 października to wyjątkowa data dla każdego Polaka. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II ma ona szczególne znaczenie. Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża upamiętniamy na różnych płaszczyznach. W tym roku szkolnym, pani Barbara Tuczyńska opracowała projekt edukacyjny Zjednoczeni w czterdziestą trzecią rocznicę wyboru  Karola Wojtyły na papieża. 

Projekt edukacyjny skierowany był do chętnych uczniów i nauczycieli ze Szkół im.  Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Głównym celem projektu było upamiętnienie czterdziestej trzeciej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz upowszechnienie twórczości Jana Pawła II. Zadanie  projektowe polegało na napisaniu i wysłaniu kartki okolicznościowej do szkół biorących udział w projekcie. Treść kartki powinna zawierać wybrany cytat z dzieł Jana Pawła  II (encyklik, przemówień, homilii itp.). Każda szkoła biorąca udział w projekcie wysyłała po jednej kartce do pozostałych szkół. W ten sposób powstał kolaż pokazujący szkoły z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

Cele edukacyjne projektu to: 

– upowszechnienie wiedzy związanej z Janem Pawłem II (życie, twórczość),

– upamiętnienie rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża,

– podtrzymywanie tradycji wysyłania kartek pocztowych,

– utrwalenie zasad pisania kartek pocztowych,

– wzbudzenie poczucia wspólnoty i przynależności do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,

– utrwalenie daty 16 października 1978r jako daty wyboru Karola Wojtyły na papieża.

 

Inspiracją do opracowania własnego projektu było wrześniowe wysyłanie kartek do zaprzyjaźnionych szkół im. Jana Pawła II. Po sukcesie tamtej akcji, uczniowie wraz z opiekunem postanowili wyjść z inicjatywą rozsyłania złotych myśli papieża do innych szkół. W ten sposób narodził się projekt „Zjednoczeni…”. 

Efekty – w formie zdjęć i pocztówek można oglądać na wystawie w bibliotece szkolnej. 

W przyszłym roku z pewnością powtórzymy organizację projektu.