Rekrutacja

SZKOŁA PADSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JERZMANOWEJ

REKRUTACJA 2022/2023

Informuję, że składanie zgłoszeń (dzieci z obwodu szkoły) oraz wniosków (dzieci spoza obwodu szkoły) kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbywać się będzie w okresie 01 – 31 marca 2022r. Stosowne dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 715 – 1500.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW

Wniosek o przyjęcie dziecka

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im