Rozwozy 21 czerwca 2024r.

Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice – 10.45

Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka – 11.10

Kurów Mały – 12.00

Jaczów, Smardzów – 12.20 PJaczów

Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice – 12.40 PJerzmanowa

Kurów Mały – 13.10 PJerzmanowa

Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka – 13.30 PJerzmanowa