ROZWOZY W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO – 23.06.2023

Rozwozy 23 czerwca 2023r. 
 
Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice – 11.00
Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka – 11.25
Kurów Mały – 12.10
Jaczów, Smardzów – 12.30
 
 
Dzieci przedszkolne:
 
Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice – 12.50 P
Kurów Mały – 13.10 P
Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka – 13.30 P