ŚLUBUJEMY! – UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Dnia 24.10.2022r na sali gimnastycznej klasa 1a i 1b wraz z wychowawcami panią Iwoną Gorzelańczyk i panią Grażyną Kołtowską odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ artystyczny. Zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

    Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką dotykała ramion swoich podopiecznych. Nie obyło się też bez upominków od Wójta Gminy Jerzmanowa Lesława Golby, Dyrektora i Wicedyrektora szkoły, Rady Rodziców oraz pani z przedszkola Aleksandry Markiewicz a także pamiątkowych zdjęć. Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana radosna chwila.