SPOTKANIE DZIELNICOWEGO Z UCZNIAMI KLAS I-III

Dnia 30 września uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez naszego dzielnicowego Andrzeja Zielińskiego. Główny cel spotkania to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie dzieci do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Dzielnicowy zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia jakie mogą występować a także zalety noszenia elementów odblaskowych.  Dzieci otrzymały również upominki jakimi były opaski odblaskowe. Zajęcia z dzielnicowym są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.