Spotkanie z Ekspertami z Europejskiego Uniwersytetu Latającego

W dniu 28 listopada 2019 roku w ramach programu „Europejski Uniwersytet Latający” mieliśmy przyjemność gościć eksperta dr Arkadiusza Domagałę Adiunkta w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Członka Team Europe, autora publikacji poświęconych integracji Polski z Unią Europejską i animatorkę p. Annę Wuls specjalistkę w zakresie narzędzi open source oraz kształcenia kompetencji cyfrowych, trenerkę i animatorkę w lubelskiej Fundacji „5Medium” z obszaru edukacji medialnej i kulturalnej.

Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.

Uczennica klasy VIIIb Klaudia Karawacka oficjalnie powitała przybyłych gości oraz przedstawiała prezentację multimedialną dotyczącą wpływu Unii Europejskiej na środowisko lokalne.

Następnie pani Anna Wuls poprowadziła interaktywne ćwiczenie wprowadzające w temat ogólny „Ja i Unia”. Zadaniem uczniów było przeniesienie na papier wizji naszego regionu za 10 lat w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Zadanie zakończyło się krótką prezentacją na forum tego, co uczniowie wypracowali w grupach.

W drugiej części spotkania ekspert dr Domagała odniósł się do wykonanego przez uczniów zadania wyjaśniając mechanizmy działania Unii Europejskiej. Ponadto w trakcie krótkiej prezentacji wskazał jakie możliwości stwarza Unia Europejska, np. studia, podróżowanie w granicach Schengen, możliwość korzystania z roamingu na terenie Wspólnoty Europejskiej, programy stypendialne itp. Następnie odpowiadał na pytania oraz  poprowadził dyskusję z uczestnikami.

Mamy nadzieję, że poprzez praktyczne lekcje europejskie uświadomimy uczniom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

                                                                                                              Organizatorzy: p. Natalia Pracz i p. Anna Paryż