czwartek - 9 grudnia 2021
Najbliższe wolne dni
czwartek - 9 grudnia 2021
Najbliższe wolne dni

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.  Dnia 30 września w ramach edukacji w tym kierunku, uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami spotkali się z panem policjantem. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły, a także zagrożenia, z którymi mogą spotkać się mali uczniowie. Pan Andrzej Zieliński opowiadał i  uświadomił uczniom jak ważna jest prawidłowa postawa ich samych w sytuacji  jakiegoś zagrożenia czy też niebezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał odblask. Dziękujemy!