Spotkanie z przedstawicielami KGHM

16 maja uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność spotkania i rozmowy z przedstawicielami KGHM w ramach programu “Kompetentni w branży górniczo -hutniczej”. Przyszli absolwenci naszej szkoły zdobyli dużo praktycznej wiedzy na temat klas objętych patronatem największego zakładu pracy w naszym regionie. Spotkanie przybliżyło uczniom możliwości, jakie daje kształcenie w klasach patronackich. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom KGHM za merytoryczne spotkanie oraz upominki, jakie otrzymaliśmy. Mamy nadzieję, że po tych zajęciach niektórzy uczniowie będa mieli ułatwioną decyzję w sprawie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Koordynatorem spotkania z ramienia szkoły była pani Barbara Tuczyńska.