Sprzątanie świata – odpowiedzialni za planetę Ziemię

W czwartek, 23 września 2021 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie z klas 1-3 ze  szczególnym zaangażowaniem uczestniczyli również w akcji. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w rękawiczki i worki, ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.