Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej laureatem wojewódzkiego programu „Bezpieczny Dolnoślązak” !

Z dumą informujemy, iż działania związane z bezpieczeństwem podejmowane w naszej placówce zostały docenione przez kapitułę konkursu „Bezpieczny Dolnoślązak.” 20 maja z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego dyrektor szkoły, pani Mariola Tuz odebrała certyfikat oraz nagrodę.

Organizatorem programu” Bezpieczny Dolnoślązak” jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem programu było wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program miał sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia. W programie wzięło udział prawie 50 szkół, natomiast 3 szkoły zostały nagrodzone.

W naszej szkole podjętych zostało szereg działań, które miały na celu podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Uczniowie brali udział w warsztatach w sali edukacyjnej „Ognik” w Głogowie, uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez KPP w Głogowie oraz mieli możliwość skorzystać z wiedzy strażaków z OSP w Jaczowie i Jerzmanowej. Szkoła współpracowała również z takimi instytucjami jak, poradnia psychologiczo-pedagogiczna w Głogowie, ZGZM w Polkowicach, czy KGHM Polska Miedź SA.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Ogromne wsparcie udzielił nam Wójt Gminy Jerzmanowa, dzięki wsparciu którego mogły się odbyć zaplanowane wycieczki edukacyjne.

Szkolnym koordynatorem projektu była Barbara Tuczyńska a działaniami w ramach realizacji projektu objęci byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Nagroda, którą zdobyliśmy – to piknik bezpieczeństwa, który odbędzie się w czerwcu w Jerzmanowej.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, poprzez uczestnictwo w projekcie, nauczyli się podstawowych zasad bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia a przy okazji dobrze się bawili na poszczególnych zajęciach.