UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Tegoroczny rok szkolny rozpoczął się nietypowo, bo czwartego września. Mamy nadzieję, że wyjątkowo długie wakacje sprawiły, że dzieci i młodzież z radością powracają w szkolne mury. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej  przybył wójt gminy pan Lesław Golba, pani Monika Krawczy – Szewc, specjalista do spraw oświaty oraz pani Justyna Tórz, która zajmuje się promocją gminy.  Zgromadzili się również uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pani dyrektora Marioli Tuz. Szczególnie ciepło przywitani zostali nowi uczniowie oraz  pierwszoklasiści. Po zakończeniu uroczystości nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.