wtorek - 30 listopada 2021
Najbliższe wolne dni
wtorek - 30 listopada 2021
Najbliższe wolne dni

UWAGA

Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2019 r. – 64,00 zł (16 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 15.09.2019 r.

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie dziecko będzie skreślone z listy obiadowej.