UWAGA

Odpłatność za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 r.88,00 zł (22 dni x 4,00 zł).

Wpłata na konto 77 86460008 0000 0600 2118 0001 do dnia 15.10.2019 r.

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie dziecko będzie skreślone z listy obiadowej.