UWAGA

Odpłatność za obiady za m-c maj 2021 r.  wynosi  68,00 zł. (klasy I-III)

Wpłaty przelewem na konto 77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.05.2021 r.