UWAGA !

Odpłatność za obiady za m-c czerwiec 2021 r.  wynosi:  48,00 zł. (klasy I-III)

  52,00 zł (klasy IV-VIII)

 

Wpłaty przelewem na konto 77 8646 0008 0000 0600 2118 0001 do dnia 10.06.2021 r.